MeerJarenProgramma Geluidsanering (MPJG)

Rijkswaterstaat

Binnen het MJPG worden voor de woningen langs Rijkswegen en spoor maatregelen getroffen als het geluidshinder te hoog is. Naast bronmaatregelen (stiller asfalt) en gevelisolatie worden er ook, alleen al langs de Rijkswegen, circa 160 geluidsschermen gebouwd in heel Nederland.

Om de komende jaren tot de realisatie te komen van deze geluidsschermen verzorgt ProReNi BV het technisch management en de technische expertise binnen het programma.

De werkzaamheden die wij hier verrichten zijn:

  • Borgen en uitwerken duurzaamheidsambitie.
  • Borgen integrale veiligheid.
  • Uitwerking technische eisen in het contract.
  • Conditionerende onderzoeken.
  • Knelpuntenanalyse kabels en leidingen.
  • De overdracht tussen planfase en realisatieteam.
  • Toetsen technische haalbaarheid.
  • Afstemming met ProRail.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *