MeerJarenProgramma Geluidsanering (MPJG)

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Inleiding 

Op veel plekken in Nederland staan woningen soms dicht langs onze rijkswegen. Dit is het met name het geval in een aantal steden. Het verkeersgeluid zorgen voor hinder bij de bewoners van deze huizen. Uit berekeningen die Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd blijkt dat het geluid bij veel woningen boven de saneringsdrempel ligt. Het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) gaat de hinder bij veel woningen verminderen. 

Aanpak 

De saneringsdrempel is de grens die wordt gesteld aan het geluidniveau van de weg op de gevel van een woning (in de meeste gevallen 65 dB). Is het geluid van rijkswegen aan de buitenzijde bij een woningen boven de saneringsdrempel, dan wordt er onder bepaalde voorwaarden gesaneerd. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd.   

Het geluid aanpakken bij de bron heeft de voorkeur. Daarom wordt eerst gekeken of stiller asfalt het gewenste resultaat oplevert. Als dat niet het geval is wordt berekenen of een geluidscherm of geluidwal uitkomst kan bieden. Als blijkt dat ook deze maatregelen niet voldoende of niet mogelijk zijn, wordt overgaan tot gevelisolatieonderzoek.  

In totaal zijn er ongeveer 20 regionale geluidsaneringsplannen, die elk hun eigen planning hebben.  

Remco van den Brink is zorgt als technisch manager voor de borging van de technische haalbaarheid van de maatregelen waarbij ook oog is voor de duurzaamheidsambitie van Rijkswaterstaat en de integrale veiligheid van de projecten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van conditionerende onderzoeken, het uitwerken van de technische eisen in het contract en de overdracht tussen planfase en het realisatieteam.  

Resultaat 

Inmiddels zijn er op verschillende locaties al maatregelen, variërend van het toepassen van stil asfalt tot het plaatsten van geluidsschermen, gerealiseerd. De uitvoering van het gehele MJPG duurt naar verwachting uiterlijk tot en met 2027.