Gemeente Waddinxveen

Reconstructie van de Beethovenlaan in Waddinxveen.
Onze rol in dit project

De Beethovenlaan is een belangrijke verbindingsweg in Waddinxveen, maar de afgelopen jaren was er sprake van achterstallig onderhoud. Zo zaten er gaten in het asfalt, waren de oversteekplaatsen niet meer goed zichtbaar en was de weg op verschillende plaatsen opgebroken geweest voor werkzaamheden aan kabels en leidingen. Tijd voor groot onderhoud dus. Peter was namens de gemeente Waddinxveen projectleider voor de voorbereiding en realisatie van dit project.

Tussen 27 februari en 2 juni 2023 heeft een geselecteerde aannemer de uitvoering verzorgd. In deze periode werden onder andere het asfalt en het bestratingsmateriaal vervangen. Daarnaast is de weg gedeeltelijk verplaatst, zodat het fietspad kon worden verbreed en fietsers in twee richtingen kunnen fietsen. Hierdoor hoeven fietsers de drukke weg niet meer over te steken. Ook is de openbare verlichting vervangen én is er meer groen aangebracht.

Wat vraagt om aandacht?

Omdat de Beethovenlaan een belangrijke verbindingsweg is in Waddinxveen, hadden de werkzaamheden grote impact op de omgeving. Sinds de start van het project in april 2021 is participatie daarom een belangrijk onderdeel geweest om bewoners en ondernemers te informeren, en alle belangen zo goed mogelijk mee te nemen in het nieuwe ontwerp.  Daarbij is extra aandacht besteed aan het goed onderbouwen en uitleggen van de gemaakte keuzes.

Tijdens de werkzaamheden was Peter namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit de omgeving. Met omleidingsroutes, informatiebrieven voor omwonenden en een gefaseerde uitvoering hebben we de overlast zoveel mogelijk tot een minimum beperkt.

Hierdoor glinsteren onze ogen

Nu de werkzaamheden zijn afgerond, voldoet de weg weer voor meerdere jaren aan de huidige eisen en richtlijnen. Doordat gaten en oneffenheden zijn hersteld is niet alleen het rijcomfort, maar ook het wooncomfort voor de aanwonenden verbeterd. Daarnaast is de weg door het vrijliggende fietspad en de goed zichtbare oversteekplaatsen nu ook veiliger. En door het planten van nieuwe bomen en planten is de omgeving rondom de weg groener en aantrekkelijker.