Gemeente Zuidplas

Advies over de waterhuishouding voor een nieuw te bouwen dorp, in het midden van de Zuidplaspolder.
Onze rol in dit project

De gemeente Zuidplas ontwikkelt een nieuw dorp in het midden van de laagste polder van Nederland: de Zuidplaspolder. Achtduizend woningen, een bos, energielandschap én bedrijventerreinen moeten in deze polder een plek krijgen. Dat brengt allerlei technische uitdagingen met zich mee, ook op het gebied van waterhuishouding. Onze adviseur Stefan adviseert daarom de gemeente Zuidplas over de waterhuishouding in dit gebied.

Het nieuwe dorp wordt ontwikkeld in de laagste polder, die wordt gekenmerkt door bodemdaling. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee, want huidige én toekomstige bewoners moeten natuurlijk droge voeten houden. Daarom wordt onderzocht hoe de waterhuishouding van het nieuwe dorp het best kan worden ingericht, en hoe bestaande bebouwing kan worden ingepast in het nieuwe plan. Daarnaast is het belangrijk dat de waterkwaliteit in het nieuwe dorp op niveau blijft, en dat het gebied ook in de toekomst klimaatbestendig is.

Om deze uitdagingen op te lossen kijken we naar verschillende maatregelen. Zo onderzoeken we of het grondwaterpeil veilig kan worden verhoogd, en zorgen we dat er in de toekomst zo min mogelijk water van buiten het gebied in het nieuwe dorp komt. Ook kijken we naar de mogelijkheden om vuilwater in de regio te zuiveren, met innovaties als een vacuümriool. Daardoor kan er een circulaire waterstroom ontstaan en maken we het gebied toekomstbestendig.

Wat vraagt om aandacht?

Naast dat het plan technisch haalbaar moet zijn, vraagt ook de samenwerking met andere partijen extra aandacht in dit project. Het nieuwe gebied kan maar één keer goed ingericht worden, en iedere betrokkene heeft weer andere wensen en belangen.

Door de komst van het nieuwe dorp zal bijvoorbeeld de huidige waterhuishouding in het gebied veranderen. Daarom spreken we veel met bewoners om ervoor te zorgen dat de bestaande bebouwing goed wordt ingepast in het nieuwe plan, en huidige bewoners droge voeten houden.

Ook voor het creëren van circulaire waterstromen zoeken we de samenwerking op, bijvoorbeeld met het Waterschap en drinkwaterbedrijven. Daarin zoeken we naar mogelijkheden om nu meer te doen voor later als het aankomt op klimaatscenario’s, terwijl we het project ook financieel haalbaar houden. Stefan’s ervaring bij het Waterschap komt daarbij goed van pas: samenwerking is ook hier de sleutel tot succes.

Hierdoor glinsteren onze ogen

Het bouwen van een vijfde dorp in de Zuidplaspolder heeft dus flink wat voeten in de aarde, maar door intensieve samenwerking met alle betrokkenen vergroten we de kans van slagen.