Toezichthouder Riolering

Wie zoeken we?

ProReNi is op zoek naar een Toezichthouder Riolering voor een gemeente in Zuid-Holland.

De taken van de toezichthouder riolering zijn bij deze gemeente altijd ondergebracht geweest bij de beheerafdeling. De taken worden nu ondergebracht bij de afdeling Projecten Openbare Ruimte (POR) zodat op deze afdeling alle directievoerders en toezichthouders bij elkaar in één team komen te werken. Dit vullen we graag in met mensen die voor langere tijd hun tanden kunnen zetten in het goed op poten zetten van het dagelijks beheer. Het wordt dus een heel nieuw team met heel veel nieuwe mensen die gezamenlijk aan dit organisatieonderdeel gaan bouwen. Je moet dus wel van een uitdaging houden. We zoeken mensen die echt actief iets neer willen gaan zetten met elkaar.

De riolering in de gemeente kenmerkt zich door 190 km vrij verval riolering, 51 km druk-persleidingen, 40 km drainage, 85 rioolgemalen, 250 drukrioleringspompen en 25.000 kolken.

Als toezichthouder riolering ga je samen met de directievoerder riolering en de productbeheerder je richten op het dagelijks beheer van deze producten door de aannemer.

Als toezichthouder met specialisatie riolering ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de verschillende bestekken in samenwerking met onze aannemers. Daarnaast verricht je toezicht- en controlewerkzaamheden op het gebied van riolering. Je taken zijn onder meer:

 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform de onderhoudscontracten riolering uitvoert;
 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het signaleren van besteksafwijkingen;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het voorbereiden en opstellen van deelopdrachten;
 • het opleveren van de deelopdrachten;
 • het signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • deelnemen aan voortgangsoverleg inclusief het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over riolering en grondwater;
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder riolering;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de riolering (oog- en oorfunctie);
 • het adviseren over huisaansluitingen.

Wat moet je kunnen?

 • Je hebt kennis en ervaring met contractbeheersing, RAW-systematiek;
 • Je houdt overzicht en beschikt over praktisch technisch inzicht;
 • Je hebt ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Word, Excel en Powerpoint;
 • Je hebt ervaring in het gebruik van beheerpakketten, bij voorkeur Kikker en H2GO;
 • Je bent bekend met (milieu)regels rondom riolering en grondwater;
 • Je hebt kennis van werkzaamheden in verontreinigde grond;
 • Je beschikt zowel schriftelijk als mondeling over een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

Wat kun je verwachten?

 • Verwachte start opdracht: z.s.m.
 • De opdracht heeft een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot verlenging

Reageren op deze vacature kan tot 1 december 2022
Regio Gouda
32-36 uur per week

Op deze functie reageren

Toegestane type(s): .pdf, .doc, .docx