Technisch manager

Wie zoeken we?

ProReNi is op zoek naar een omgevingsbewuste Technisch Manager met overtuigingskracht voor een opdrachtgever in Noord-Brabant.

Wat ga je doen?

Sturen op een goede kwaliteit van ontwerp, effecten en techniek in het werkprocesaanleg en onderhoud; daar draait het om in jouw functie. Daarbij focus je op groteintegrale projecten, met een hoog afbreukrisico op politiekbestuurlijk of technisch-veiligheidskritisch gebied.

Je zorgt voor het technische deel van het project op de snelweg. Dat stuur je aan door deadviseurs techniek, opdrachtnemers en middelen efficiënt in te zetten én door devoortgang en de kwaliteit nauwgezet te bewaken. Je coördineert en bentverantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de MIRT verkenning (oaprobleemanalyse, oplossingsrichtingen, beoordeling en kostenraming). Je zorgt ervoordat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project wordentoegepast en dat er een gedegen afweging van de alternatieven kan plaatsvinden. Hetproject bevindt zich in een politiek bestuurlijke omgeving waarbij mede vanuit techniekinvulling gegeven moet worden aan een gedegen participatieproces. Naast de werkzaamheden aan het project op de snelweg ben je flexibel in te zetten op ad hoc basis op landelijkeprojecten.

Je werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (het IPM-model) van onze opdrachtgever. Daarin voer je samen met de projectmanager, contractmanager,omgevingsmanager, manager planproducten en manager projectbeheersing hetmanagement van projecten. Je borgt de integrale veiligheid en bent scherp op risico’s enafwijkingen. Signaleer je die, dan stel je ze aan de orde en zorg je voor passendeoplossingen.

Je vertegenwoordigt onze opdrachtgever op operationeel en/of tactisch niveau. Binnen hetprojectteam stuur jij de adviseurs techniek aan en coach je hen. Je maakt je sterk voorde ontwikkeling van het technisch projectmanagement binnen de organisatie. Daarvoordraag je bij aan richtinggevende standaarden voor de opdrachtgever. Afstemming endraagvlak zijn daarbij sleutelwoorden. Ook stuur je op kwaliteitsborging en deel je actiefkennis en ervaring op het vakgebied, binnen én buiten de organisatie. Je zorgt voortoepassing van de PDCA-cyclus en stuurt verbeteringen aan.

Wat moet je kunnen?

 • Kandidaat heeft een aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO technische opleiding civiele techniek of weg- en waterbouw.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar  kennis en ervaring met het voeren van gesprekken met stakeholders en bestuurlijke partijen.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal drie jaar relevante kennis en ervaring op het gebied van technisch management in infrastructurele projecten.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het aansturen van een technisch team met diverse technische disciplines
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal drie jaar kennis en ervaring met de impact van techniek op contract en omgeving.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met ontwerp, uitvoering en implementatie van complexe projecten. Jouw kennis strekt zich uit over de totale werkwijze bij verkenning, aanleg en onderhoud.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met bijdragen aan een verkenning of planstudie (MIRT) vanuit technisch perspectief.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar kennis en ervaring met MIRT projecten vanuit een opdrachtgeversrol in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar kennis en ervaring in projecten waarin verschillende disciplines vanuit één organisatie ingezet moesten worden om resultaat te bereiken.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis en relevante ervaring met assetmanagement. Dit betreft zowel de aanleg als onderhoud- en beheerfase van fysieke assets.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met Systems Engineering.
 • Kandidaat heeft aantoonbare relevante kennis en ervaring in het leidinggeven aan teams van minimaal 8 personen en heeft in deze rol taken gerelateerd aan techniek aangestuurd en/of diverse disciplines gecoördineerd.

Reageren op deze vacature kan tot 6 juli 2020
Regio Den-Bosch
36uur/week

Op deze functie solliciteren

Toegestane type(s): .pdf, .doc, .docx