Technisch adviseur kunstwerken

Wie zoeken we?

ProReNi  is op zoek naar een Technisch Adviseur Kunstwerken voor een opdrachtgever in Noord-Holland.

Bij veel kunstwerken (in primaire waterkeringen) is achterstand in de onderhoudstoestand geconstateerd. Kunstwerken zijn technisch complex en ook het proces eromheen is ingewikkeld. Dit komt omdat kunstwerken meerdere functies dienen (scheepvaart, recreatie, waterkwantiteit, waterkwaliteit,…). In 2018 heeft een initiatiefgroep van beheerders, kennisinstellingen en marktpartijen gekeken hoe kunstwerken in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) kunnen worden opgepakt. Op basis hiervan is het Project Overstijgende Samenwerking Kunstwerken (POS-K) opgestart. Onze opdrachtgever heeft hierin de voortrekkersrol op zich genomen en deze samenwerking richt zich op navolgende uitdagingen.

‘Het blijkt dat het veel ‘waterkering beheerders (lees waterschappen)’ aan inzicht en ervaring ontbreekt hoe het verbeteren van afgekeurde kunstwerken aan te pakken. Dat maakt sturing op ontwerp, op uitvoering en het assetmanagement onvoldoende efficiënt. Er is sprake van een grote verscheidenheid aan type kunstwerken wat een generieke aanpak bemoeilijkt. Dit gecombineerd met het gebrek aan feitelijke gegevens over het huidige areaal maakt dat er geen goed beeld bestaat over de daadwerkelijke opgave en in welke volgorde deze het beste kan worden opgepakt. Kennis is gefragmenteerd en versnipperd aanwezig en de samenwerking en afstemming tussen de verschillende beheerders is nog onvoldoende van de grond gekomen. De manier waarop het HWBP prioriteert (grotere lengte leidt tot hogere prioriteit) draagt ook niet bij en leidt tot een te gefragmenteerde aanpak.’

In de eerste fase van de POS-K tot najaar 2021 wordt onder meer gewerkt aan een verdere inventarisatie van de uitdagingen, kennissituatie en de behoeften van betrokken partijen. Op basis van de inventarisatie in fase 1 worden de beoogde eindresultaten geconcretiseerd en wordt een plan van aanpak op voor fase 2 opgesteld. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een derde partij.

Concreet wordt de kandidaat gevraagd de navolgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Bijdrage leveren aan het (IPM) kernteam en deelnemen aan het voortgangsoverleg (tweewekelijks).
  • Aansturen externe partijen voor uit te besteden werkzaamheden.
  • Beoordelen opgeleverde (technische) producten.
  • Zelf technisch advies opstellen richting de projectgroep en belanghebbende partijen.

Wat moet je kunnen?

  • Je hebt ruime kennis en ervaring als technisch manager binnen het organisatiemodel van Integraal Projectmanagement (IPM) bij dijkversterkingsprojecten.
  • Je hebt ruime kennis van en ervaring met voorbereiding en uitvoering van projecten, waarbij kunstwerken onderdeel uitmaken van de versterkingsopgave in (primaire) waterkeringen.
  • Je hebt ruime ervaring met versterking en beoordeling van kunstwerken in primaire keringen.
  • Je bent in staat de verbinding te vinden met marktpartijen, die een bijdrage kunnen leveren aan de POS-K

Reageren op deze vacature kan tot 2 april 2021
Regio Heerhugowaard
36uur/week

Op deze functie solliciteren

Toegestane type(s): .pdf, .doc, .docx