Projectmanager infrastructuur

Wie zoeken we?

ProReNi is op zoek naar een Projectmanager Infrastructuur voor een gemeente in Haarlemmermeer.

Wij zoeken een Projectmanager Infrastructuur die het projectmanagement kan uitvoeren van met name infrastructurele projecten, gerelateerd aan gebiedsontwikkelingen en woningbouwopgaven. De infrastructurele projecten hebben betrekking op bijvoorbeeld het verbeteren van ontsluitingen, de aanleg van HOV verbindingen en snelfietspaden.

Als Projectmanager Infrastructuur ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke, infrastructurele projecten. Je stuurt de voorbereidings- en realisatieprocessen, de contractvorming met externe partijen en de uitvoering aan. Externe partijen zijn bijvoorbeeld de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en aannemers. Je hebt ruime ervaring met onderhandelen met externe partijen in complexe verhoudingen en weet ze eensgezind naar het doel van een project te leiden.

Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en diverse gemeentelijke teams. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden. Je hebt een hands- on mentaliteit. Naast het leiden van het project, coördineer je ook op de inhoud. Je staat samen met de technisch projectleider en andere adviseurs binnen de gemeente aan de lat voor een project.

Verder schrijf je heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt ruime kennis van planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, civiel technische zaken en planologie om in de rol van Projectmanager Infrastructuur goed te functioneren. Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

Wat moet je kunnen?

  • Je beschikt minimaal een afgeronde HBO/ HTS opleiding in de richting van Bouwkunde, Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde of Planologie.
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het publieke domein (zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat) als projectmanager.
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het aansturen van ruimtelijke, infrastructurele projecten.
  • Je hebt ervaring met meerdere fasen van het project: voorbereidingsfase, planologische uitwerkingsfase, realisatiefase en overdracht naar beheer en onderhoud.
  • Je hebt inhoudelijke ervaring op het gebied van contractmanagement, coördineren van aanbestedingen, omgevingsmanagement en/of planologische procedures.

Wat kun je verwachten?

  • Verwachte start opdracht: 1 februari 2023
  • De opdracht heeft een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot verlenging

 

 

Reageren op deze vacature kan tot 5 december 2022
Regio Haarlemmermeer
24 uur per week

Op deze functie reageren

Toegestane type(s): .pdf, .doc, .docx