Programmamanager ruimte

Wie zoeken we?

ProReni is op zoek naar een projectmanager Ruimte. Voor een gemeente in Utrecht wordt je ingezet op twee specifieke projecten.

Duurzame transformatie N237 (Wegh der Weegen)

De Wegh der Weegen is in 1652 aangelegd in publiek private samenwerking tussen de Staten van Utrecht en aangrenzende eigenaren. Dat heeft geleid tot een volstrekt unieke, cultuurhistorisch waardevolle verkaveling, die op kaart nog goed herkenbaar is en waar we in Zeist veel belang aan hechten. De provincie Utrecht gaat als trekker samen met de 4 aanliggende gemeenten met behulp van een kwartiermaker op verkenning naar een kwalitatieve en duurzame toekomst voor dit unieke stuk van de Heuvelrug. In dit gebied spelen daarnaast vele ruimtelijke ontwikkelingen, in veel verschillende soorten context en stadia van ontwikkeling. Deze projecten hebben hun projectorganisaties. De ruimtelijke-, bestuurlijke- en belanghebbenden- dynamiek is hoog. De uitdaging is om projectoverstijgend het overzicht te houden, indien nodig samenwerkingspartijen op het spoor te houden en te bepalen wat voor Zeist van belang is (halen en brengen). Je neemt het gemeentelijk aandeel in dit traject volledig voor je rekening. Komend jaar neemt de provincie de kosten voor haar rekening: voor de jaren daarna moet bekeken worden wat nodig is en hoe we de verantwoordelijkheden en samenwerking gaan inrichten.

Gebiedsvisie Emmaplein:
Voor het gebied Emmaplein, Voorheuvel, Markt en omgeving is in 2021 een concept-gebiedsvisie opgeleverd en op basis daarvan heeft het college een viertal scenario’s aan de raad voorgelegd. De raad heeft hierop in december 2021 besloten door te willen met de verdere uitwerking van de gebiedsvisie én de voorbereiding van de vastgoedontwikkeling voor KunstenhuisIdea. Deze vastgoedontwikkeling moet gestalte krijgen in het gebied Emmaplein-Voorheuvel-Markt en hiervoor is al een projectmanager aangesteld.


Programmamanager Ruimte


Wat ga je doen?

 • Dagelijkse aansturing op inhoud, proces, planning, budget
 • Afstemmen met interne en externe partijen / stakeholders
 • Overzicht houden en afstemmen met andere ontwikkelingen in het gebied
 • Samenwerkingspartijen aan durven spreken als dat nodig is
 • Actieve (opzetten en begeleiden) rol in participatie
 • Inbrengen belangen van gemeente Zeist in planproces
 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming
 • Bewaken en signaleren van politieke gevoeligheid en hierop handelen
 • Wat moet je kunnen?
  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau Ruimtelijke Ordening en/of Planologie;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het ontwikkelen van gebiedsvisies;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring in de afgelopen 8 jaar met participatieprocessen, bij voorkeur in combinatie met andere overheden en belangenorganisaties ;

16 uur/.week

Regio Utrecht

Inschrijven voor 23-3-2023

Op deze functie reageren