Omgevingsmanager

Wie zoeken we?

ProReNi is op zoek naar een Omgevingsmanager voor een gemeente in Noord-Holland.
Voor deze gemeente zoeken wij een omgevingsmanager die in staat is op een prettige en doortastende manier de verbinding te leggen tussen de omgeving en de organisatiebelangen en de verschillende belangen van ondernemers en inwoners in een gebied. Wij zoeken een regisseur en een bruggenbouwer die draagvlak weet te creëren, gewend is met verschillende stakeholders te af te stemmen, kan coördineren, sturing weet te geven en zorgt voor actuele informatievoorziening.
Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van de projecten in een gebied en daarmee de intermediair tussen de omgeving en de (project)organisatie. Je brengt de belangen van de inwoners en organisaties in de omgeving en uitvoerende partij(en) in kaart. Je bent het aanspreekpunt voor en namens de projecten in het gebied.
Je creëert draagvlak en zorgt dat het project en de samenhang tussen projecten in het gebied soepel verloopt. Daarnaast heb je een rol bij de afstemming tussen de verschillende projecten. Je zorgt voor een tijdige en actuele informatievoorziening naar alle belanghebbenden.
Het takenpakket van een omgevingsmanager is divers. Zo word je als omgevingsmanager bijvoorbeeld ingezet op gebiedsontwikkelingen, waarbij de senior projectmanager je opdrachtgever is. De gebiedsmanager is een van je belangrijkste sparringpartners. Participatie binnen gebiedsontwikkelingen is een belangrijkonderdeel in onze gemeente. Samen met de communicatieadviseur zet je strategische lijnen uit en je werkt intensief samen in met name de participatie opgave. Het kan bijvoorbeeld gaan om een opgave met een juridisch planologische insteek (bestemmingsplan) of een kwalitatieve insteek (stedenbouwkundig ontwerp). Daarnaast wordt een omgevingsmanager ingezet voor de wijkaanpak binnen het programma Energietransitie. Soms word je ingezet als aanspreekpunt voor de omgeving tijdens de uitvoeringsfase van een project. Als omgevingsmanager is je taak dus zeer afwisselend.

Waar ga je werken?
In jouw rol als omgevingsmanager ben je verbonden aan een of meerdere complexe ruimtelijke projecten en/of een programma. Organisatorisch val je onder het cluster Gebieds- en Relatiemanagement. In dit cluster staat `van buiten naar binnen werken` centraal. Vanuit de hele gemeente komen behoeftes en vragen naar voren waar we als gemeentelijke organisatie (ambtenaren en bestuur) op worden aangesproken. Gebiedsmanagement fungeert daarbij als een belangrijk aanspreekpunt. Wij staan dagelijks in verbinding met inwoners en ondernemers en weten welke samenhang tussen gemeentelijk handelen zij in de praktijk ervaren. Gebiedsmanagement bevordert dat het gemeentelijk handelen ook vanuit diezelfde samenhang gebeurt. Je werkt nauw samen met de projectmanagers van het cluster Projecten en met collega’s van Communicatie & Externe Betrekkingen.
Wie ben jij?
Je houdt overzicht op de projecten en de omstandigheden in het gebied. Van daaruit speel je in op (het voorkomen van toekomstige) problemen die in de omgeving ontstaan vanuit de (project)organisatie.
Jij haalt op, verbindt, coördineert en probeert, door te luisteren en rekening te houden met ieders wensen en belangen, creatieve oplossingen en consensus te bereiken. Jij streeft naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben van de gekozen oplossing.

Je bent een vlotte gesprekspartner en weet het verhaal van de projecten in het gebied moeiteloos uit te dragen. Het voorzitten van een (digitale) bewonersbijeenkomst is voor jou gesneden koek. Je brengt de verschillende belangen in kaart en zorgt dat de projectmanagers op de hoogte zijn van wat er in het gebied rondom hun project speelt. Je geeft hen aan hoe ze daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan en biedt oplossingen voor (toekomstige) problemen.
Je werkt vanuit het snijvlak tussen de (project)organisatie en de omgeving. Je maakt onderdeel uit van de projectorganisatie met de rol om belangen van de omgeving goed voor het voetlicht te brengen. Je bent in staat op voet van gelijkwaardigheid met de projectmanager oplossingen te vinden.
Je kunt tactisch (onder)handelen en bent in staat om van daaruit te reflecteren op strategische ontwikkelingen. Je vraagt door om de vraag achter de vraag boven water te halen. Je werkt proces- en projectmatig met gevoel voor een politiek-bestuurlijke omgeving. Je weet te laveren tussen inwoners en de bestuurlijke en ambtelijke werkelijkheid.
Je handelswijze is onafhankelijk en je kunt doortastend opereren in een omgeving met veel onzekerheden. Gebiedsmanagers, lijnenprojectmanagers, collega’s van alle andere clusters en externe partijen zijn de partners waarmee je zaken afstemt. Daarbij ben je goed in staat om het overzicht te behouden en bijvoorbeeld projectmanagers te adviseren om in de planning te vertragen of juist te versnellen. Je bent in staat om in een korte tijd een uitgebreid netwerk op te bouwen. Tot slot werk je vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers.
Om je als omgevingsmanager staande te houden in een dynamische omgeving beschik je over een positieve en flexibele instelling, lef en creativiteit. Om je als een vis in het water te voelen in deze pioniersgemeente verwachten we dat je nieuwsgierig, sensitief en ondernemend bent, maar ook dat je praktisch kunt aanpakken. Als netwerker kun je verbindingen leggen, stap je snel op mensen af en kun je die collega’s vinden die je nodig hebt om je projectdoelen te bereiken. En uiteraard is het belangrijk dat je je helder en professioneel kunt uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat moet je kunnen?

• Je hebt een afgeronde WO opleiding.
• Je hebt minimaal 5 jaar op werkervaring als Omgevingsmanager bij een grote (overheids-) organisatie.
• Je hebt ervaring hebt met het werken in het fysieke domein en kennis van de (ruimtelijke) procedures die hierbij horen.

Wat kun je verwachten?
• Verwachte start opdracht: 1 januari 2023
• De opdracht heeft een looptijd van een half jaar met mogelijkheid tot verlenging

Op deze functie reageren

Toegestane type(s): .pdf, .doc, .docx