Vervangen fiets- en voetgangersbruggen Rijswijk

Opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Inleiding 

De gemeente Rijswijk heeft in 2018 en 2019 inspecties uitgevoerd naar de kwalitatieve staat en veiligheid van alle fiets- en voetgangersbruggen die zij in beheer hebben. De inspecties hebben aangetoond dat zeker 20 bruggen op korte termijn aan vervanging toe zijn. De oude bruggen naderen het einde van hun levensduur in verband met aantasting door houtrot en zwamvorming. Dit zorgt voor de nodige veiligheidsrisico’s en kans op bezwijken. Om die reden is er besloten om te starten met het vervangen van de bruggen.

Aanpak 

Om het proces te vergemakkelijken én om een uniforme uitstraling van de bruggen binnen de gemeente te krijgen is er een standaard bruggen programma uitgerold. Op grond van dit programma is duurzaam beheer en onderhoud mogelijk vanwege de doorgevoerde normalisatie en verhoogde veiligheid van de eindgebruikers. Aan Remco van den Brink de taak om het projectmanagement voor deze vervanging op zich te nemen en ervoor te zorgen dat alle bruggen voor het einde van 2023 zijn vervangen.

Voor de eerste 7 bruggen is er al een ontwerp gemaakt en een aannemer gecontracteerd. Na de voorbereiding verzorgt Remco ook de directievoering en overdracht van dit project. Voor de overige 13 bruggen die in 2023 moeten worden vervangen moet de voorbereiding nog worden gestart. Samen met een nog te selecteren ingenieursbureau wordt per brug bepaald welk brugtype uit het standaard bruggen programma hiervoor terug moet komen. Daarna wordt een contract opgesteld en aanbesteed. Na gunning van de werkzaamheden verzorgen we ook voor dit project de directievoering en overdracht in de uitvoering.

Resultaat 

De bruggen zijn essentieel voor een goede verkeersstructuur voor voetgangers en fietsers binnen de gemeente. Na afronding van de werkzaamheden zijn de bruggen weer voor een langere periode veilig. Het toepassen van het standaard bruggen programma zorgt ervoor dat er een onderhoudsarme constructie, uniforme en nette uitstraling wordt gecreëerd. Dit alles draagt bij aan lagere onderhoudskosten in de toekomst.