Reconstructie Bomenwijk Waddinxveen

Opdrachtgever

Gemeente Waddinxveen 

Inleiding 

Begin 2020 heeft de aanbesteding van het project Reconstructie Bomenwijk plaats gevonden. Het doel van dit project is om de wijk beter in te richten, in samenspraak met de bewoners. Bij dit project is (burger) participatie een belangrijk speerpunt waarbij de opdrachtgever én de opdrachtnemer gezamenlijk optrekken. Dit is nodig omdat de Bomenwijk, die in de jaren 50 en 60 is aangelegd, ongelijkmatig gezakt is.

Aanpak 

Remco van den Brink verzorgt als projectleider namens de gemeente het totale projectmanagement voor de reconstructie. Samen met de opdrachtnemer en de bewoners zorgt hij ervoor dat de straten opnieuw worden ingericht conform duurzaam veilig en klimaatadaptief. Daarnaast ligt de aandacht op het realiseren van meer groen in de wijk.  

Resultaat 

Concreet bestaat het project uit aanbrengen nieuwe verhardingen, nieuw groen, aanvullende HWA-riolering en LED-verlichting. Daarnaast wordt de indeling van de Ieplaan gewijzigd zodat deze een kwalitatief betere uitstraling krijgt.