Reconstructie Beethovenlaan Waddinxveen

Opdrachtgever

Gemeente Waddinxveen

Inleiding 

De Beethovenlaan is een belangrijke weg in Waddinxveen. Op dit moment is er met betrekking tot het wegdek van de Beethovenlaan sprake van achterstallig onderhoud. Zo zitten er gaten in het asfalt, zijn de oversteekplaatsen niet goed meer zichtbaar en is de weg op verschillende plaatsen opgebroken geweest door werkzaamheden aan kabels en leidingen. Door de huidige staat van de weg is het tijd voor groot onderhoud.

Aanpak 

Peter Hermanns is namens de gemeente Waddinxveen projectleider voor de voorbereiding en realisatie van het project. Sinds de start van het project in april 2021 is participatie een belangrijk item geweest om de bewoners en ondernemers te informeren en alle belangen zo goed als mogelijk mee te nemen in het ontwerp. Daarbij is extra aandacht besteed aan het goed onderbouwen en uitleggen van de gemaakte keuzes.

Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Er is een aannemer geselecteerd die tussen 27 februari en 2 juni 2023 de uitvoering verzorgd. In deze periode wordt onder andere het asfalt en het bestratingsmateriaal vervangen. Daarnaast wordt de weg gedeeltelijk verplaatst zodat het fietspad kan worden verbreed en fietsers daar in twee richtingen kunnen fietsen. Hierdoor hoeven fietsers de drukke weg niet meer over te steken. Ook wordt de openbare verlichting vervangen én wordt meer groen aangebracht. Tijdens de werkzaamheden is Peter namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit de omgeving. De Beethovenlaan is een belangrijke verbindingsweg in Waddinxveen. De werkzaamheden hebben daarom een grote impact op de omgeving van de Beethovenlaan. Met omleidingsroutes, informatiebrieven voor omwonenden en een gefaseerde uitvoering hoopt de gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Resultaat 

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond voldoet de weg weer voor meerdere jaren aan de huidige eisen en richtlijnen. Doordat gaten en oneffenheden zijn hersteld zal niet alleen het rijcomfort, maar ook het wooncomfort voor de aanwonenden verbeteren Daarnaast wordt de weg door het vrijliggende fietspad en de goed zichtbare oversteekplaatsen veiliger gemaakt. Tenslotte wordt de omgeving rondom de weg groener en aantrekkelijker gemaakt door het planten van nieuwe bomen en planten.