Projectmanagement Transferium Kinderdijk

Opdrachtgever

Gemeente Alblasserdam

Inleiding 

Werelderfgoed Kinderdijk is al jaren één van de meest bekende toeristische trekpleisters van Nederland. De gemeente Alblasserdam heeft behoefte aan het reguleren van de bezoekersstromen naar het Werelderfgoed Kinderdijk. Er is op dit moment onvoldoende parkeergelegenheid nabij de molens met als gevolg veel zoekverkeer en overlast voor de omgeving. Daarom is er onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor de realisatie van een nieuw transferium. In 2021 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam besloten dat er een nieuw transferium onder de oprit van de brug N915 over het water de Noord komt. De realisatie van het transferium maakt onderdeel uit van een breed pakket aan maatregelen “Poort aan de Noord”.

Aanpak 

Het totale transferium zal voorzien in zo’n 350 parkeerplaatsen waarvan er circa 250 bestemd zijn voor het Werelderfgoed Kinderdijk. De planning is dat het transferium in maart 2024 operationeel moet zijn.

Peter Verhoef is namens de gemeente Alblasserdam projectleider voor de voorbereiding én realisatie van het project “Transferium Kinderdijk”. Op dit moment bevindt het project zich in de schetsontwerp/VO-fase. Dit betekent dat Peter verantwoordelijk is voor het uitzetten en begeleiden van de benodigde onderzoeken, overleggen met Rijkswaterstaat, nutsbedrijven, waterschap, veiligheidsregio, etc. Maar ook het informeren en adviseren van het bestuur valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Resultaat 

In de toekomst kunnen bezoekers de auto op dit transferium parkeren en door middel van ‘last mile vervoer’ een bezoek brengen aan de molens. Met ‘last mile vervoer’ wordt in dit geval vervoer met een shuttlebus, een fiets of per boot bedoeld. In zowel het ontwerp als in de realisatie van het project wordt er gestreefd naar een duurzaam, klimaatadaptief en toekomstbestendig transferium waar bezoekers direct het bezoek aan de molens ervaren.