Herinrichting N395 Hilvarenbeek – Oirschot

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Inleiding 

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de dorpen rond de provinciale weg N395 te verbeteren werkt Provincie Noord-Brabant aan de herinrichting van de weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot. 

Aanpak 

In 2013 is in de planstudie N395 onderzocht hoe de problemen op de N395 het beste opgelost kunnen worden. Inmiddels is de planstudie verder uitgewerkt, waarbij inwoners en belanghebbenden hebben meegedacht. In november 2020 is het werk definitief gegund aan aannemer BAM Infra.  

Op 25 juli 2021 is BAM Infra begonnen met de eerste fase van de reconstructie. Niels van Rijswijk is als technisch manager sinds de start van de realisatie betrokken bij het project. Inmiddels is in Hilvarenbeek de nieuwe kluifrotonde aangelegd, tussen Hilvarenbeek en Diessen is de kruising van de N395 met de Waterstraat aangepakt. In de dorpskern van Diessen zijn de rotonde bij de Meiraap en de kruisingen met de N395 aangepakt. In fase 5 is de aansluiting op de A58 en bedrijventerrein de Scheper verbeterd.

Resultaat 

Komende maanden worden er nog op verschillende andere plekken maatregelen uitgevoerd met als doel om de herinrichting eind 2022 af te ronden. Het resultaat van de werkzaamheden is een verbetering van de verkeersveiligheid, met name voor fietsers, door het aanpassen van de oversteekplaatsen in het dorp en het verbeteren van de doorstroming op de weg. Daarnaast wordt de leefbaarheid in de dorpen vergroot door bijvoorbeeld vergroening en het verminderen van geluid.