Doorlatendheidsonderzoek filterconstructie langs dijk bij ‘s-Heerenbroek

10 oktober 2023

Om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van dijk tussen Zwolle en IJsselmuiden te waarborgen, wordt er onderzoek uitgevoerd bij de dijk nabij ‘s-Heerenbroek. Het onderzoek richt zich specifiek op de doorlatendheid van de filterconstructie in de teensloot van de dijk. Deze filterconstructie, die bestaat uit asfalt, zand, grind en worteldoek, werd in de jaren ’80 geïnstalleerd als maatregel tegen het faalmechanisme piping, een fenomeen waarbij water onder de dijk door sijpelt en schade kan veroorzaken.

 

Met behulp van peilbuizen en oppervlaktewatersensoren wordt de huidige doorlatendheid van de filterconstructie gemeten. Dit stelt experts in staat om te bepalen hoe lang de constructie nog effectief zal blijven. Het resultaat van dit onderzoek zal aanzienlijk bijdragen aan een beter begrip van de benodigde dijkversterkingsmaatregelen voor het project Mastenbroek-IJssel.

 

Stefan van den Helder is namens Waterschap Drents Overijsselse Delta verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van dit onderzoek dat samen met Fugro en Veluwenkamp wordt vormgegeven. Hun gezamenlijke expertise en toewijding aan de waterveiligheid van de regio zijn van onschatbare waarde bij het garanderen van de stabiliteit van de dijken.

 

Het is van cruciaal belang dat we blijven investeren in dergelijke onderzoeken en maatregelen om ervoor te zorgen dat onze dijken bestand blijven tegen de uitdagingen van de tijd. Dit project bij ‘s-Heerenbroek is een voorbeeld van onze voortdurende inzet om de waterveiligheid te waarborgen en te verbeteren.