Category: Nieuws

Doorlatendheidsonderzoek filterconstructie langs dijk bij ‘s-Heerenbroek

Om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van dijk tussen Zwolle en IJsselmuiden te waarborgen, wordt er onderzoek uitgevoerd bij de dijk nabij ‘s-Heerenbroek. Het onderzoek richt zich specifiek op de doorlatendheid van de filterconstructie in de teensloot van de dijk. Deze filterconstructie, die bestaat uit asfalt, zand, grind en worteldoek, werd in de jaren ’80 geïnstalleerd als maatregel tegen het faalmechanisme piping, een fenomeen waarbij water onder de dijk door sijpelt en schade kan veroorzaken.

 

Met behulp van peilbuizen en oppervlaktewatersensoren wordt de huidige doorlatendheid van de filterconstructie gemeten. Dit stelt experts in staat om te bepalen hoe lang de constructie nog effectief zal blijven. Het resultaat van dit onderzoek zal aanzienlijk bijdragen aan een beter begrip van de benodigde dijkversterkingsmaatregelen voor het project Mastenbroek-IJssel.

 

Stefan van den Helder is namens Waterschap Drents Overijsselse Delta verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van dit onderzoek dat samen met Fugro en Veluwenkamp wordt vormgegeven. Hun gezamenlijke expertise en toewijding aan de waterveiligheid van de regio zijn van onschatbare waarde bij het garanderen van de stabiliteit van de dijken.

 

Het is van cruciaal belang dat we blijven investeren in dergelijke onderzoeken en maatregelen om ervoor te zorgen dat onze dijken bestand blijven tegen de uitdagingen van de tijd. Dit project bij ‘s-Heerenbroek is een voorbeeld van onze voortdurende inzet om de waterveiligheid te waarborgen en te verbeteren.

Read More

Xaviera geslaagd voor opleiding HRM Personeelsmanagement

Een van de kernwaarden van ProReNi is Vrijheid. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen het meeste te bieden hebben als ze doen wat ze leuk vinden. We zien meerwaarde in het inrichten van je werk en je persoonlijke en professionele ontwikkeling op een manier die bij je past. Je bent altijd van harte welkom om een idee of bepaalde ambitie met ons te delen. Onze collega Xaviera van Ankeren heeft hier invulling aan gegeven door de opleiding HRM Personeelsmanagement te volgen. Begin november werden alle collega’s getrakteerd op taart en champagne omdat Xaviera haar opleiding met succes heeft behaald. Reden genoeg om haar uitgebreid te spreken over deze geweldige prestatie.

 

Je hebt gekozen voor de opleiding HRM Personeelsmanagement. Kun je wat meer vertellen over wat deze opleiding precies inhoudt?

“Bij HRM Personeelsmanagement leer je hoe belangrijk het is om goed met ‘menselijk kapitaal’ om te gaan. Gemotiveerde mensen zijn de motor van de organisatie. Hoe laat je die motor optimaal lopen? Natuurlijk wist ik al hoe belangrijk medewerkers zijn voor een organisatie, maar de opleiding leert hoe je dit ‘professioneel’ doet. Je houdt je bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom van collega’s. Daarbij komt heel veel kijken. Bijvoorbeeld het strategische en operationele oogpunt, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.”

"Ik merkte dat ik personeelsmanagement echt heel leuk vond. Het is niet altijd zwart-wit. Eigenlijk nooit, het is echt mensenwerk."

Binnen ProReNi werk je inmiddels al ruim 3,5 jaar als recruiter. Waarom wilde je deze opleiding volgen?

“Vanuit mijn omgeving worden vaak dingen aan mij voorgelegd qua arbeidsvragen en ik vind het leuk om dan zo’n situatie te bekijken, te beoordelen en advies te geven. Door mijn eigen ervaringen in het werkzame leven en door mensen die mij heel dichtbij staan, heb ik wel een bepaalde motivatie gekregen om dingen tot op de bodem uit te zoeken. Je ziet organisaties maar ook medewerkers die denken in een bepaalde positie te zitten die eigenlijk heel anders is. Het is heel leuk om daar naar te kijken en daarin advies te geven of eventueel te bemiddelen. Hierdoor merkte ik dat ik personeelsmanagement echt heel leuk vind. Het is niet altijd zwart-wit. Eigenlijk nooit, het is echt mensenwerk.

Door diverse omstandigheden heb ik toen ik jonger was niet de mogelijkheid gehad om een opleiding te volgen zoals het hoorde. Uiteindelijk volgde ik de opleiding Informatica aan de Open Universiteit toen ik bij Rentokil terechtkwam. Daar ging ik met heel veel plezier fulltime werken en deed daarnaast verschillende interne en externe opleidingen waardoor het niet meer te combineren viel met mijn opleiding Informatica. Daar ben ik toen mee gestopt. Achteraf gezien gelukkig want ik heb tegenwoordig echt niets meer met computers. Die moeten nu gewoon werken en doen wat ze moeten doen.

Naarmate de jaren voorbij gingen kwam ik erachter dat mijn echte passie ligt bij ‘personeelsmanagement’. Door mijn interesse in het arbeidsrecht ging ik op onderzoek uit naar welke opleiding er past bij wat ik leuk vind? Toen ben ik de opleiding Medewerker personeelszaken gaan volgen. Bij de SWKGroep kreeg ik toen de kans om te ondersteunen bij Recruitment. Hierdoor wist ik zeker dat ik verder wilde in HRM/ personeelszaken. Als opstap hier naartoe heb ik toen eerst een opleiding Middle Management gevolgd. Toen ik met deze opleiding bezig was kwam ik bij ProReNi terecht. Na afronding van die opleiding in 2019 vond ik het eigenlijk wel even goed.

Tijdens mijn functioneringsgesprek in 2020 ging het over opleidingen en wat ik graag wilde. Toen ik uitsprak dat ik graag HRM Personeelsmanagement wilde gaan doen kreeg ik van Niels en Remco alle support. Ik was er natuurlijk ontzettend blij mee dat ze me deze kans wilden geven en die heb ik gelijk aangepakt.”

 

Welke verwachting had je toen je ging starten met de opleiding en zijn die verwachtingen uitgekomen?

“Mijn geluk is dat ik gemakkelijk kan leren dus mijn verwachting was dat het me wel zou lukken en dat is ook uitgekomen. Wel moet ik eerlijk bekennen dat een scriptie schrijven me echt heel erg is tegengevallen. Gelukkig is het met de scriptie ook goed gekomen maar dat had ik wel een klein beetje onderschat.”

"Ik ben al betrokken bij de instroom van nieuwe collega’s. Daarnaast zijn we ook mooie stappen aan het maken met onze Employer Value Proposition en Employer Branding."

Wat vond je het leukste aan de opleiding en wat blijft je het meeste bij? Welk leermoment of gebeurtenis?

“Het leukste aan de opleiding vond ik de interviews voor mijn scriptie om te kijken hoe het ervoor staat met onze Employer Branding en Employer Value Proposition. Dat vond ik heel leerzaam.”

 

Nu je de opleiding hebt gehaald: whats next?

“Mijn ambitie is om meer personeelszaken op te pakken. Wat de mogelijkheden hiervoor zijn en welke kansen ik krijg bij ProReNi moet de tijd uitwijzen. Gelukkig ben ik al betrokken bij de instroom van nieuwe collega’s. Daarnaast zijn we ook mooie stappen aan het maken met onze Employer Value Proposition en Employer Branding. Ik hoop in de toekomst vooral meer opgedane kennis in te kunnen zetten en meer ervaring op te mogen doen in een breder perspectief van het personeelsmanagement.

Ondertussen staat de opleiding voor vertrouwenspersoon ook al op de planning. Maar ik wil nu vooral even genieten van het behalen van deze opleiding. En ik heb nu ook weer tijd voor andere dingen. Nu ga ik eerst weer wat hobby’s oppakken waar ik geen tijd meer voor heb gehad. Klinkt heel oubollig maar haken en breien bijvoorbeeld en diamond painting en gamen. En ik ga ook zeker weer wat meer lezen.”

Read More

Peter Verhoef gestart als projectmanager

In oktober is Peter Verhoef bij ProReNi gestart als projectmanager van het Transferium Kinderdijk in ‘Poort aan de Noord’.

 

Peter is getrouwd, heeft 3 zoons en heeft werkervaring als projectmanager bij de gemeente Noordwijk waar hij onder andere verantwoordelijk is voor projecten als de Parallel Boulevard, de revitalisering van de woonwijk Zeeburg, de reconstructie van De Grent en de versnelde aanleg van de rotonde Vuurtorenplein.

 

Naast deze projecten heeft Peter ruimte voor een nieuwe uitdaging en die heeft hij gevonden in het project Transferium Kinderdijk in ‘Poort aan de Noord’. De aanleg van dit nieuwe transferium moet ervoor zorgen dat de stroom toeristen naar Alblasserdam en Kinderdijk wordt afgevangen waardoor er minder auto’s door Alblasserdam gaan rijden en er minder parkeeroverlast ontstaat in Kinderdijk. Op dit moment liggen er verschillende varianten voor het transferium op tafel. In de komende maanden worden deze verder uitgewerkt waarna er een voorkeursvariant wordt gekozen. Het doel is om het transferium op 1 maart 2024 operationeel te hebben.

 

“Het leuke aan dit project is dat er veel verschillende stakeholders bij betrokken zijn. Denk hierbij aan Rijkswaterstaat, provincie, waterschap, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en ondernemers. Daarnaast zijn er ook nog verschillende projecten in de regio waar rekening mee moet worden gehouden. Het verbinden van deze partijen en projecten is waar mijn kracht zit en wat ik leuk vind”. Die kracht kan Peter de komende jaren op dit project in blijven zetten. “We staan nog echt aan het begin van het project en ik blijf in zowel de voorbereiding, planvorming en realisatie tot en met de oplevering van het transferium betrokken”.  Deze lange betrokkenheid bij het project zorgt er hopelijk voor dat er voldoende invulling kan worden gegeven aan wat Peter het belangrijkste vindt in projecten: “het vieren van mooie mijlpalen en successen”.

Read More

Stefan van den Helder in Nieuwsbrief Adviesteam Dijkontwerp

Voor de herfsteditie van de nieuwsbrief van het Adviesteam Dijkontwerp is Stefan van den Helder geïnterviewd over de dijkversterkingsprojecten in Durgerdam en Volendam waar hij namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan werkt.

 

“De dijken in Volendam en Durgerdam zijn verschillend, maar hebben ook wat met elkaar gemeen: de huizen staan er letterlijk in de dijk, ze zijn karakteristiek én erg geliefd bij de omgeving. Dat maakt een project in bebouwd gebied heel anders dan in de polder. De impact is groot. Daarom schakelden we voor beide projecten de hulp van het Adviesteam in: voor een frisse blik en een kritische noot.”

Lees de volledige nieuwsbrief hier: https://adviesteamdijkontwerp.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-adviesteam-dijkontwerp-herfst-2022/

Read More

100 dagen ProReNi: Marcel Giard

Op 1 januari 2022 begon Marcel Giard aan een nieuwe uitdaging bij PRoReNi BV. Dit deed hij met een duidelijk doel voor ogen. Na 4 maanden blikt Marcel in een persoonlijk verhaal terug op zijn start. 

 

Na vier maanden kijk ik terug op de stappen die ik genomen heb om mijn doel te bereiken. Mijn doel was en is nog steeds om als zelfstandige aan het werk te gaan om te ontdekken of dit bij mij past. Een grote stap die ik hiervoor genomen heb, is om via ProReNi een opdracht als bouwkundig adviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan te nemen. Ik ben bij ProReNi terechtgekomen via een (ex)collega bij mijn vorige werkgever. En wat ook leuk is, is dat de “Re” van ProReNi ook een oud collega is van weer een andere werkgever. Het besef van mijn netwerk en het functioneren daarvan was reeds aanwezig zonder dat ik daar erg in had, ook dit is dus een stap die gezet is.  

 

Vorig jaar rond deze tijd had ik de knoop doorgehakt om deze uitdaging aan te gaan waarbij ik, na leuke gesprekken te hebben gevoerd met Remco en Niels, een goed gevoel had om via hen uiteindelijk mijn doel te kunnen bereiken. Sterker nog zij helpen mij daarbij, het wederzijdse vertrouwen was en is aanwezig. De mijlpaal voor het starten van mijn doel als zelfstandige heb ik op 1 juli 2022 gezet. Echter loopt de planning anders dan gedacht, waarbij ik de datum van mijn doel van 1 juli 2022 wil uitstellen naar 1 januari 2023. Dat houdt in dat ik graag mijn contract bij ProReNi wil voortzetten om iets meer lucht voor mezelf te creëren (geboorteverlof als zelfstandige is iets anders geregeld dan in loondienst). Zowel Remco als Niels (en sinds dit jaar ook Stefan) staan daar positief in en dat geeft wederom een goed gevoel en vertrouwen. Hierdoor kan ik mijn aandacht volledig aan mijn gezin geven.  

 

De opdracht bij het RVB bevalt erg goed, ik heb het goed naar mijn zin en start elke werkdag met een fijn gevoel. De projecten waar ik als bouwkundig adviseur bij aangesloten ben, vinden plaats bij Defensie (NL en CARIB) en DJI. Het RVB, waar ik in het verleden al eens werkzaam ben geweest, voelt als vanouds en is een vertrouwde omgeving.  

 

Deze vier maanden zijn dan ook voorbij gevlogen en ik kijk uit naar het resterende en het volgende jaar waarin meer stappen zullen worden gezet en het doel bereikt gaat worden.   

Read More

100 dagen ProReNi: Van projectmanager naar partner

Ruim vijf jaar werkte Stefan van den Helder met veel plezier bij APPM Management Consultants, maar begon op 1 januari 2022 aan een nieuwe uitdaging. Na een aantal gesprekken met Niels van Rijswijk en Remco van den Brink besloot hij om partner te worden bij ProReNi BV. Na 3 maanden blikt Stefan terug op zijn start. 

 

Wensen worden werkelijkheid 

“Na mijn studie Civiele Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam en Hydrologie aan de Vrije Universiteit ben ik begonnen als geotechnisch en geohydrologisch adviseur. Na verloop van tijd kreeg ik de behoefte om de kant van projectleider op te gaan. De laatste jaren heb ik mogen werken aan verschillende projecten waar techniek en omgeving bij elkaar komen. Dat doe ik op dit moment nog steeds voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waar ik als technisch manager werk aan de dijkversterkingsprojecten Volendam, Katwoude, Durgerdam en Schellingwoude. Hoewel er inhoudelijk weinig is veranderd aan het werk dat ik doe, is met de overstap naar ProReNi voor mij wel invulling gegeven aan de wens om te gaan ondernemen nog verder te groeien als professional en als mens. Dat is ontzettend gaaf en tegelijkertijd ontzettend spannend, want na hier een aantal jaren over te hebben nagedacht is het nu ineens werkelijkheid geworden.” 

 

Warm welkom 

“De eerste weken heb ik tijd geïnvesteerd in het leren kennen van alle collega’s en het bedrijf . Ik ben met iedereen een rondje gaan lopen en een kop koffie gaan drinken. De gesprekken voelden stuk voor stuk goed aan. ProReNi is een bedrijf waar gepassioneerde en leuke mensen met ontzettend veel inhoudelijke kennis werken. Vanaf het begin voel ik me hier welkom. Naast de projecten bij onze opdrachtgevers, houd ik me bij ProReNi bezig met het verkrijgen van nieuwe opdrachten, de communicatie via LinkedIn en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De combinatie maakt het bijzonder leuk en uitdagend. Tegelijkertijd loop ik tegen allerlei zaken en vragen aan waar ik nog nooit mee te maken heb gehad of bij stil heb gestaan. Gelukkig kan ik hierover altijd sparren met Niels en Remco.” 

 

Wachten wat de toekomst gaat brengen 

Afgelopen maanden heb ik mogen werken aan twee aanbestedingen voor raamcontracten, heb ik een themasessie over omgevingsmanagement georganiseerd én ben ik gestart aan een nieuwe opdracht bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De komende tijd ga ik aan de slag met het vernieuwen van de website, het versterken van ons team en blijf ik natuurlijk werken aan de projecten bij mijn opdrachtgevers. Ik kan dan ook niet wachten wat de toekomst gaat brengen.  

 

Read More

Persoonlijke benadering als basis voor succesvolle matches

Vanaf het ontstaan zet ProReNi, naast eigen personeel, ook medewerkers uit de flexibele schil in voor het beantwoorden van klantvragen. Xaviera van Ankeren houdt zich vanaf 2019 bezig met het recruitment en deelt graag haar drijfveren en voorspelling voor de toekomst.

 

Beginnen met een standaard document 

n van de eigenschappen van Xaviera is haar enthousiasme en passie voor het vak. Bij de vraag hoe haar werk er bij de start uitzag verschijnt er een glimlach op haar gezicht. “In het begin hadden we een standaard document met wat tekst. Elke vrijdag plaatsten we op onze LinkedIn pagina een weekoverzicht van opdrachten en uitvragen die we op dat moment hadden. Het was erg zoeken naar wat wel en niet werkte en wat voor ons prettig aanvoelde”.  

 

Puzzelen 

Ondanks die zoektocht had ze vanaf het begin een duidelijk beeld van wat ze wilde doen. “Voordat ik met dit werk begon, zag ik recruitment vooral als het schuiven met CV’s en uitvragen. Dat was iets wat ik niet wilde doen. Ik wilde meer de nadruk leggen op de persoonlijke benadering, het verschil maken in en iets toevoegen aan iemands carrière oftewel bijdragen aan het succes van anderen. Dat past ook veel beter bij mij als persoon en bij ons als bedrijf”. Xaviera vervolgt “Recuitment is voor mij het maken van een puzzel en het vinden van het missende stukje. In plaats van zelf op zoek te gaan naar dat stukje doe ik dat veel liever samen met de flexibele medewerker en de klant. De puzzel is af als de medewerker en de  klant elkaar gevonden hebben.”  

 

Persoonlijke benadering 

Dat klinkt prachtig maar ook abstract en ingewikkeld. “Dat is het ook” antwoordt Xaviera. “Je hebt persoonlijk contact met mensen en bouwt een band met ze op. Dat is ook wat dit werk voor mij zo leuk maakt. In de gesprekken die ik heb kijk ik niet alleen naar wat iemand heeft gedaan maar ook naar waar iemand heen wil. Zowel medewerkers uit de flexibele schil als klanten die op zoek zijn, hebben zelf al een beeld van wat ze zoeken. Dat beeld scherp krijgen lukt alleen als je iemand beter kent”. Een persoonlijke benadering stopt niet wanneer de medewerker en klant elkaar hebben gevonden. “De medewerkers uit de flexibele schil die voor ons werken zien wij écht als onderdeel van ons bedrijf. Voor de start van de opdracht hebben we altijd contact en sturen we een attentie om hem of haar succes te wensen. Maar ook tijdens de opdracht hou ik contact. Dit doen we tenslotte ook met onze vaste medewerkers. Dit doe ik op gevoel en naar behoefte van de  persoon en niet volgens een lijstje of op vaste momenten. Het blijft tenslotte mensenwerk”. 

 

Leren door evalueren 

Dat een persoonlijke benadering succesvol is blijkt wel. In de afgelopen drie jaar heeft Xaviera een flink aantal succesvolle matches gemaakt wat heeft geleid tot tevreden klanten en blije  medewerkers die graag met ProReNi samenwerken. Dit laatste blijkt ook uit de aanbevelingen op haar LinkedIn profielpagina. Toch gebeurt het ook dat een match niet succesvol blijkt. Over hoe Xaviera daarmee omgaat is zij duidelijk. “Het kan niet altijd raak zijn. Het belangrijkste vind ik om dit goed te evalueren en daar weer van te leren. Ook dit doen we weer samen met de klant en de medewerker uit de flexibele schil.” 

 

Waar gaat dat heen? 

Er zijn dus genoeg successen en leermomenten om op terug te kijken. Xaviera kijkt echter ook graag vooruit. “Natuurlijk kunnen we nog een verbeterslag maken. We doen veel dingen goed maar we kunnen bijvoorbeeld nog meer uitstralen hoe wij recruitment aanpakken. Daarnaast willen we als bedrijf, door het verkrijgen van posities in raamcontracten, nog interessanter worden voor de ontwikkelingsmogelijkheden van onze medewerkers uit de flexibele schil en meer toegevoegde waarde kunnen leveren voor onze klanten.”  

 

Read More

Werken aan ProReni

In 2018 begonnen Remco van den Brink en Niels van Rijswijk een projectmanagementbureau voor civiele techniek: ProReNi. Met veel optimisme en enthousiasme begonnen zij aan dit nieuwe avontuur, maar de weg van ondernemen kent de nodige hobbels. Nu, ruim drie jaar later, blikken zij terug op hoe ProReNi zich heeft ontwikkeld en vooruit naar wat er komen gaat.

 

Het foute uur 

Op de vraag hoe de heren elkaar hebben leren kennen antwoordt Niels: “Remco en ik hebben elkaar leren kennen op het ingenieursbureau van de gemeente Amstelveen. Ik werkte daar als stagiair, Remco had al een paar jaar werkervaring. We zaten, met een aantal anderen, op de kamer waar Remco steevast op vrijdag om drie uur ‘s middag het foute uurtje inzette. Waar de anderen op de kamer dat minder konden waarderen zorgde dat bij ons juist voor een connectie: leuke energie, lol op je werk en even niet alles zo serieus nemen”. Die connectie bleek uiteindelijk de basis voor een vriendschap. “Nadat ik bij de gemeente Amstelveen was weggegaan en uiteindelijk voor mijzelf als ZZP-er was begonnen, spraken we zo nu en dan met elkaar af in de kroeg om bij te praten”, zegt Remco.   

 

Elkaar helpen  

Uiteindelijk was het Remco die Niels heeft geholpen om ook voor zichzelf te beginnen. “Ik was al ZZP-er, uiteindelijk kon Niels via mij starten met een opdracht bij Rijkswaterstaat” aldus Remco. “Al snel bleek echter dat we meer en meer vragen van klanten kregen om ze te helpen. Toen zijn we gaan nadenken of we onze samenwerking niet wat serieuzer aan moesten pakken, om zo de klanten te kunnen helpen” vervolgt hij. Uiteindelijk heeft het nog twee jaar geduurd voordat ze die stap echt durfden te zetten.  

 

Inhoud als verbindende factor 

Op 16 oktober 2018 was het moment waarop Remco en Niels ProReNi inschreven bij de Kamer van Koophandel. “Het idee dat we hadden was dat we, ongeacht hoe het bedrijf zich zou ontwikkelen, altijd zelf ook opdrachten bij klanten zouden blijven doen”, zegt Remco. Niels vult aan “Wat wij leuk vinden is bezig zijn met civiele techniek. Met ProReNi willen we ons bezighouden met leuke en uitdagende projecten, het liefst met meer mensen want het wordt pas echt leuk als je dingen met elkaar kunt doen en delen”. 

 

Op en neer, heen en weer 

Remco en Niels huurden een kantoorruimte in het voormalige raadhuis van Uithoorn, daar zitten ze nog steeds met veel plezier. Al snel werd de eerste medewerker aangenomen. “Dat eerste jaar was ontzettend leerzaam” vertelt Niels. “Je moet je ineens bezighouden met allemaal zaken waar je je op dat moment nog geen ervaring mee hebt. Daarbij kom je er soms achteraf pas achter dat niet elke keuze die je maakt de juiste was. De afgelopen drie jaar zijn we gegroeid in kennis, netwerk, bedrijfsomvang en professionaliteit”. Remco vult aan “Door persoonlijke aandacht elkaar regelmatig te zien en te spreken, bijvoorbeeld bij teamuitjes of (online) borrels, en uitdagende projecten zijn we een interessant en betrokken bedrijf om bij te werken. Dat is gelukkig ook wat we terug horen”.  

 

Volgende stap 

Nu er een solide basis staat, is het tijd om de blik op de toekomst te richten. De wereld waarin we leven is continu in beweging. Dat zorgt voor projecten die steeds complexer, integraler en uitdagender worden. Over hoe ProReNi daar invulling aan wil geven antwoordt Remco “De volgende stap is kijken hoe we mensen aan ons kunnen binden die meehelpen aan de groei van het bedrijf. Zowel qua omvang maar ook qua breedte en inhoud. Daarmee worden we een completere organisatie waarin we van elkaar leren, elkaar uitdagen en elkaar helpen in die integrale en uitdagende projecten”. “We hopen over 5 jaar met ongeveer 15 tot 20 mensen te zijn om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen met het realiseren van projecten” vult Niels aan. Dat aantal werknemers komt niet zomaar uit de lucht vallen. “Wat we willen is dat de huidige bedrijfscultuur behouden blijft. We willen relaxt met elkaar om blijven gaan, eigen initiatief, input en een kritische blik worden gewaardeerd. Je zult bij ons niet snel horen dat iets niet mogelijk is maar vooral het enthousiasme voelen om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan” zegt Niels. Remco vervolgt “Daarnaast willen we zelf ook graag aan projecten blijven werken. Wij worden er niet vrolijk van als we alleen maar ‘de manager’ moeten spelen”. Wat de toekomst exact gaat brengen weet uiteraard niemand. “Het belangrijkste is dat we allemaal plezier hebben in het werk dat we doen, een organisatie blijven waar plezier wordt beleefd en waar mensen zich kunnen blijven ontwikkelen” sluit Niels af. “Uiteraard blijven we dat doen met het foute uurtje op de vrijdagmiddag”. 

 

Read More